Podziękowania

Serdecznie dziękujemy instytucjom wspierającym nasze działania:Spółdzielni Mieszkaniowej im. M. Reja za wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki

 Wydawnictwu Akapit Press za spotkania czytelnicze dla dzieci i możliwość zakupu taniej książki

Instytutowi Pamięci Narodowej za prelekcje historyczne, wystawy oraz przekazanie książek o tematyce związanej z historią Łodzi

Muzeum Tradycji Niepodległościowych za prelekcje oraz  współpracę przy organizacji imprez bibliotecznych

Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury za owocną  współpracę dobre stosunki sąsiedzkie

Radzie Osiedla Teofilów-Wielkopolska za dofinansowanie zakupu książek audiobooków dla biblioteki


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz