poniedziałek, 21 listopada 2016

Uwolnić słonia! w teatrzyku kamishibai

Z okazji Roku Sienkiewicza w Bibliotece zostało zorganizowane przedstawienie obrazkowego teatru kamishibai w oparciu o tekst powieści W pustyni i puszczy. Przedsięwzięcie przygotowali uczniowie klas szóstych SP 56.
Najpierw wybrano fragmenty XXXIV rozdziału powieści, do których uczniowie wykonali ilustracje. Następnie nauczyli się głośno czytać tekst tworzący fabułę przedstawienia, aby 21 listopada zaprezentować swoją pracę  w Bibliotece.
Przedstawienie teatru kamishubai zaangażowało do pracy wszystkich uczniów, stwarzając każdemu zgodnie z jego umiejętnościami możliwość działania na rzecz wspólnego przedsięwzięcia.

wtorek, 8 listopada 2016

Festiwal Sztuk Wszelakich Osób Niepełnosprawnych

W Bibliotece została 7 listopada br. otwarta wystawa prac plastycznych i rzemiosła artystycznego, która jest jednym z wielu wydarzeń towarzyszących 19. edycji Festiwalu Sztuk Wszelakich Osób Niepełnosprawnych. W otwarciu wystawy udział wzięli podopieczni Stowarzyszenia "Nowa Zorza" oraz uczniowie SP nr 56.
Podobnie jak w latach ubiegłych na wystawie prezentowane były prace uczestników warsztatów prowadzonych przez:
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Nowa Zorza" w Łodzi
  • Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu
  • Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy ul. Rojnej 18
  • Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. Plantowej 7.
Serdecznie zapraszamy do oglądania prac.
Istniej możliwość kupienia wybranych przedmiotów rzemiosła artystycznego.