O Bibliotece


   Filia Nr 19
  Miejskiej Biblioteki w Łodzi
 ul. Żubardzka 3
 
91-022 Łódź

Godziny pracy w lipcu i sierpniu:


Godziny pracy:

Poniedziałek   9:00 - 19:00
Wtorek             9:00 - 19:00
Środa                9:00 - 19:00
Czwartek          11:00 - 16:00
Piątek               9:00 - 19:00 


  
Biblioteka oferuje:
 • książki dla dorosłych oraz  dzieci i młodzieży,
 • prasę codzienną i czasopisma     
 • stanowisko komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu 
 • usługi kserograficzne


Biblioteka   drogą elektroniczną lub telefoniczną  udziela informacji:
na temat poszukiwanej  książki,
rezerwacji książki,
przedłużenia terminu wypożyczenia książki.

e-mail: filia_19@biblioteka.lodz.pl

tel.: 42 651 23 56
  
Biblioteka prowadzi bogatą działalność kulturalno - oświatową:
 • wystawy (plastyczne, historyczne, faktograficzne)
 • zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
  i szkół ponadgimnazjalnych,
 • spotkania autorskie i z ciekawymi ludźmi,
 • prelekcje, odczyty,
 • warsztaty literackie, plastyczne i teatralne,
 • zajęcia  komputerowe,
 • wycieczki do biblioteki,
 • imprezy czytelniczo-medialne,
 • głośne czytanie.
Zapraszamy

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz